Application to study at our school

Fill in the application form

If you would like to fill in the application form, click:


View status / change your application

If you wish to check, print or change a previously filled-in application form, enter the code and choose the desired function.
Form code:

   


Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami podľa čl. 13 GDPR, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 GDPR, ktoré sú dostupné na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

Kontakt

  • The English International School of Bratislava
    Radničné námestie 4

    821 05 Bratislava, Slovakia
  • +421 908 961 865 - admissions, +421 917 120 012 - office